Zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete informace o zpracování osobních údajů.

Stručný souhrn

Bude doplněn později.

Kompletní informace

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

1.     Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1.    Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost DIGINEX Internet Services s.r.o. se sídlem Kamenný Újezd, Kocanda 20, identifikační číslo: 05311471, spisová značka C 33080 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „správce“).

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Kamenný Újezd, Kocanda 20, 338 42; adresa elektronické pošty: [email protected]

1.3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2.     Vymezení užitých pojmů: 

2.1.    osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Jde například o jméno, příjmení, adresa, e-mail;

2.2.    subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

2.3.    správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

2.4.    zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;

2.5.    příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;

2.6.    zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

3.     Zákonný důvod zpracování osobních údajů

3.1.    Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před zneužitím těchto údajů.

 

Co stahují ostatní?

Naposledy prohlížené

2018-08-20

Najdete nás